A A A

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 12 lutego 2019 uchylająca w całości decyzję prezydenta o nieudzieleniu informacji poniesionych w związku z koncertem TVP.

Odpowiedź Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2018 na wniosek z dnia 21 sierpnia o udostępnienie informacji o kosztach imprez (Dzień Flagi z udziałem premiera M. Morawieckiego, obchody 80. rocznicy COP, otwarcie Błoni Nadsańskich), promocji miasta i prezydenta oraz umowach z mediami.

Odwołanie do SKO z dnia 18 grudnia 2018.

Odpowiedź Prezydenta Miasta Stalowa Wola z dnia 3 września 2018 na wniosek z dnia 21 sierpnia 2018 o udostępnienie informacji o kosztach imprez (Dzień Flagi z udziałem premiera M. Morawieckiego, obchody 80. rocznicy COP, otwarcie Błoni Nadsańskich), promocji miasta i prezydenta oraz umowach z mediami.

Decyzja Prezydenta Miasta Stalowa Wola z dnia 30 listopada 2018 na wniosek z dnia 21 sierpnia 2018 o udostępnienie informacji o kosztach imprez - odmowa udzielenia informacji o kosztach związanych z koncertem TVP.

Wspieraj Nas!


Patrzymy na ręce lokalnych władz. Edukujemy oraz działamy na rzecz środowiska i zieleni miejskiej. Przyglądamy się jak wydawane są publiczne pieniądze. Możesz nam pomóc dalej realizować nasze działania, na dwa sposoby: przekazując darowiznę bezpośrednio na nasze konto: 56 1140 2004 0000 3702 7746 6057 z dopiskiem: "darowizna" lub korzystając z szybkich płatności:
Dziękujemy za wsparcie!

Nasze Miasto na Facebooku