A A A

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 12 lutego 2019 uchylająca w całości decyzję prezydenta o nieudzieleniu informacji poniesionych w związku z koncertem TVP.

Odpowiedź Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2018 na wniosek z dnia 21 sierpnia o udostępnienie informacji o kosztach imprez (Dzień Flagi z udziałem premiera M. Morawieckiego, obchody 80. rocznicy COP, otwarcie Błoni Nadsańskich), promocji miasta i prezydenta oraz umowach z mediami.

Odwołanie do SKO z dnia 18 grudnia 2018.

Odpowiedź Prezydenta Miasta Stalowa Wola z dnia 3 września 2018 na wniosek z dnia 21 sierpnia 2018 o udostępnienie informacji o kosztach imprez (Dzień Flagi z udziałem premiera M. Morawieckiego, obchody 80. rocznicy COP, otwarcie Błoni Nadsańskich), promocji miasta i prezydenta oraz umowach z mediami.

Decyzja Prezydenta Miasta Stalowa Wola z dnia 30 listopada 2018 na wniosek z dnia 21 sierpnia 2018 o udostępnienie informacji o kosztach imprez - odmowa udzielenia informacji o kosztach związanych z koncertem TVP.

KOMENTARZ OBRAZKOWY

STRATA-NETTO-MZK-2019-min.jpg

Nasze Miasto na Facebooku