A A A

W sobotę, 26 października, odbyło się spotkanie z dendrologiem mgr. inż. Ernestem Rudnickim, członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, który przyjechał do Stalowej Woli na zaproszenie naszego stowarzyszenia, Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników „Wolne Rzeki” oraz Polskiego Klubu Ekologicznego „Przyjaciele Ziemi”.

Spotkanie podzielone było na dwie części. Podczas panelu dyskusyjnego, który odbył się w „Strefie Spotkań” przy ul. Dmowskiego, poruszane były m.in. tematy: rewitalizacji, pomników przyrody, prawidłowej pielęgnacji i wycinki drzew czy innych obszarów związanych z ochroną zasobów przyrodniczych.

- Pielęgnacja drzew to sztuka, której można się nauczyć. Jest potrzeba edukowania pracowników firm, którym to jest zlecane przez samorządy. Cięcia redukcyjne nie zawsze muszą oznaczać zniszczenie korony czy trwałe okaleczenie drzewa - mówił dendrolog.

Na koniec dyskusji Ernest Rudnicki zadeklarował, że złoży do samorządu proponowaną listę pomników przyrody dla Stalowej Woli.

- Jak się okazało - spotkanie było świetną okazją do uzupełnienia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie ochrony i zarządzania zielenią miejską, ale w merytoryczny sposób. Warto podkreślić, że w dyskusję zaangażowały się władze samorządowe, mieszkańcy, radni miejscy czy członkowie organizacji pozarządowych, a rozmowa przebiegała w bardzo przyjemnej atmosferze – podkreślał Łukasz Banasik z Naszego Miasta.

Po dyskusji w Strefie Spotkań prelegent z przedstawicielami organizacji pozarządowych udał się na spotkanie w terenie m. in. do byłego już rezerwatu w dzielnicy Sochy, gdzie przeprowadzono obserwację i spis obiektów, które powinny zostać objęte ochroną w formie pomników przyrody. W niedzielę zorganizowano spacer dendrologiczny po zielonych zakątkach naszego miasta m.in. po parku dworskim w Charzewicach czy Nadsańskich Błoniach.

(ŁB/AL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZ OBRAZKOWY

STRATA-NETTO-MZK-2019-min.jpg

Nasze Miasto na Facebooku