A A A

Wspólnie z mieszkańcami Stalowej Woli stworzyliśmy list otwarty do władz miasta, w którym zawarliśmy 9 postulatów odnośnie zarządzania miejskimi terenami zieleni. Postulaty dotyczą przede wszystkim zachowania drzew, ale także zmiany sposobu użytkowania trawników czy poważnego zajęcia się problemem dzikich wysypisk śmieci.

Treść listu można przeczytać tutaj: List otwarty mieszkańców w sprawie ochrony i zarządzania zasobami przyrody w Stalowej Woli

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Stalowej Woli i innych zainteresowanych do złożenia podpisu pod niniejszym listem. Żeby to zrobić należy wydrukować listę, zebrać podpisy i przekazać nam, bądź dopisać się do już wydrukowanych list.

Tutaj do pobrania jest lista do zbierania podpisów: Lista sygnatariuszy indywidualnych

Poza Stow. "Nasze Miasto" w akcję zaangażowane jest także Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników "Wolne Rzeki"Polski Klub Ekologiczny „Przyjaciele Ziemi” oraz grupa Stalowa Wola – Przyroda na facebooku.

Po zebraniu podpisów planujemy przedstawić postulaty na sesji Rady Miasta oraz z zebranymi podpisami przekazać prezydentowi. Akcja ma charakter apolityczny, a postulaty zawarte w liście otwartym wynikają z troski zarówno o przyrodę w Stalowej Woli, jak i o jej mieszkańców.

Wspieraj Nas!


Patrzymy na ręce lokalnych władz. Edukujemy oraz działamy na rzecz środowiska i zieleni miejskiej. Przyglądamy się jak wydawane są publiczne pieniądze. Możesz nam pomóc dalej realizować nasze działania, na dwa sposoby: przekazując darowiznę bezpośrednio na nasze konto: 56 1140 2004 0000 3702 7746 6057 z dopiskiem: "darowizna" lub korzystając z szybkich płatności:
Dziękujemy za wsparcie!

Nasze Miasto na Facebooku