A A A

Udostępniamy mieszkańcom informację publiczną dotyczącą podróży służbowych Radnych Rady Miejskiej w Stalowej Woli w okresie 1.01.2015 r. - 16.08.2022 r.

Nasza aktywność w zakresie sądowej walki o udostępnienie informacji publicznych.

W marcu 2022 gmina Stalowa Wola przyznała 125 stypendiów dla sportowców w Stalowej Woli na łączną kwotę 340 tys. zł z wyrównaniem od stycznia. Z czego tylko dla 23 piłkarzy Stali Stalowa Wola grających w poprzedniej rundzie przyznano rekordowe stypendia na łączną kwotę 190 tys. 200 zł na okres 6 miesięcy od stycznia do czerwca. Niektórzy zawodnicy nie weszli praktycznie na boisko, a pozyskali najwyższe świadczenie po 1500 zł w skali miesiąca co dało 9000 zł za cały okres. Pozostali stypendyści dostali od 50 do 200 zł w skali miesiąca. 

Nasze stowarzyszenie ustaliło, że w listopadzie 2021 roku komisja po analizie zgłoszeń i osiągnięć  pod przewodnictwem Lucjana Małka przyznała dodatkowe stypendia na kwotę 120 000, 00 zł dla 43 zawodników. Warto przy tym zaznaczyć, że spośród tych 43 stypendystów aż 26 zawodników to piłkarze Stali Stalowa Wola Piłkarskiej Spółki Akcyjna, którym przyznano stypendia w kwocie  od 1500 zł (2 zawodników), 3000 (jeden zawodnik) do 4500 zł (23 zawodników) łącznie na okres trzech miesięcy z wyrównaniem od października do grudnia.

Wybierz najładniejsze drzewo w swojej okolicy, zrób zdjęcie i wygrywaj! Pewnie, że proste? Nie zwlekaj, zapraszamy Cię do udziału w konkursie "Drzewo Roku 2022 Gminy Stalowa Wola". Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu, wzmocnienie świadomości społecznej w odniesieniu do środowiska, w którym żyjemy oraz wyłonienie najważniejszego, najciekawszego, najbardziej lubianego i cenionego przez społeczność lokalną drzewa w naszej gminie.

Z przyjemnością informujemy, że nasze Stowarzyszenie realizuje w okresie 1.04.2022 - 31.03.2023 roku działanie pn. "Działania strażnice w służbie ochrony dziedzictwa przyrodniczego gminy Stalowa Wola" dzięki wsparciu w ramach Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Szczegóły dotyczące realizowanej przez nas inicjatywy znajdą Państwo w załączniku (poniżej)

Z powodu pandemii COVID-19 w 2020 roku nie wypłacono części nagród, ale nic w przyrodzie nie ginie. Zaległe nagrody za 2020 wypłacono w 2021 roku łącznie z bieżącymi. Są pracownicy, którym wypłacono po kilkaset złotych, a niektórzy zgarnęli po kilka nagród na kwotę ponad 50 tys. Rekordziści to Monika Trela - 34 619, Wojciech Chodorek - 28 026, Renata Knap - 54 484, Małgorzata Korniak - 42 525 (8 nagród), Michał Buwaj - 50 tys (8 nagród). Już przy tych kwotach powinna się zapalić czerwona lampka, czy nie jest faworyzowanie jednych kosztem drugich? Wątpliwości wzbudzają nie tylko same kwoty, ale uzasadnienia przyznawania tych nagród.

W dniu 2 grudnia br. gościła u nas przedstawicielka Sieć Obywatelska - Watchdog Polska ekspertka prawna Paula Kłucińska. Dziękujemy mieszkańcom za obecność oraz za wspólne świętowanie 4 rocznicy powołania naszego stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą wiele korzystnych orzeczeń przed sądami administracyjnymi, a jawność i transparentność będzie fundamentalną wartością działania organów wykonawczych jednostek samorządu, spółek miejskich oraz innych instytucji publicznych 💪 

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Drzewo roku 2021”! Wybierz najładniejsze drzewo w swojej okolicy, wypełnij formularz, wyślij i wygraj! Celem Konkursu Drzewo Roku gminy Stalowa Wola jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu, na walory przyrodnicze gminy Stalowa Wola, jak i zwrócenie uwagi na przyrodę, która jest wokół nas mieszkańców, która nas otacza.  Na pewno w naszej okolicy, jest chociaż jedno piękne drzewo, które jest dla nas ważne, na które zwracamy szczególną uwagę. Chcemy, aby mieszkańcy właśnie takie drzewa zgłaszali do konkursu. 


Uczestnicy konkursu mogą być instytucje, podmioty jak i zwykli mieszkańcy Stalowej Woli. Pierwszy etapem będzie zgłaszanie przez mieszkańców swoich kandydatur do konkursu, na formularze czekamy od 21 kwietnia do 24 maja 2021 r. Następnie kilkuosobowa komisja wybierze 6 kandydatur, na które w czerwcu br. mieszkańcy będą mogli oddawać swoje głosowy. Początkiem lipca ogłosimy zwycięskie drzewa oraz przedstawimy laureatów konkursu.  

Partnerem konkursu jest Starostwo Powiatowe. 

Zapraszamy!

Pliki do pobrania:

Na prośbę mieszkańców zamieszczamy na swojej stronie internetowej niezbędne informacje  i wyjaśnienia do oceny gospodarki finansowej stowarzyszenia za lata 2018 - 2019. Informujemy jednocześnie, że sprawozdanie za rok 2020 będzie dostępne na stronie w maju, gdyż z końcem pierwszego kwartału mija okres rozliczeniowy. 

Wspieraj Nas!


Patrzymy na ręce lokalnych władz. Edukujemy oraz działamy na rzecz środowiska i zieleni miejskiej. Przyglądamy się jak wydawane są publiczne pieniądze. Możesz nam pomóc dalej realizować nasze działania, na dwa sposoby: przekazując darowiznę bezpośrednio na nasze konto: 56 1140 2004 0000 3702 7746 6057 z dopiskiem: "darowizna" lub korzystając z szybkich płatności:
Dziękujemy za wsparcie!

Nasze Miasto na Facebooku