24 czerwca wraz z Podkarpackim Towarzystwem Przyrodników „Wolne Rzeki”, Polskim Klubem Ekologicznym „Przyjaciele Ziemi” oraz Rowerzystami ze Stali złożyliśmy list otwarty ws. ochrony i zarządzania zielenią w Stalowej Woli do Urzędu Miasta. Podpisało go niemal 700 mieszkańców.

W maju br. ukazało się na stronie Urzędu Miasta sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. Gmina udzielając wsparcia finansowego organizacjom, powinna to zrobić w formie dotacji ze wszystkimi zasadami związanymi z jej udzieleniem. Naruszenie tych zasad jest karane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wspólnie z mieszkańcami Stalowej Woli stworzyliśmy list otwarty do władz miasta, w którym zawarliśmy 9 postulatów odnośnie zarządzania miejskimi terenami zieleni. Postulaty dotyczą przede wszystkim zachowania drzew, ale także zmiany sposobu użytkowania trawników czy poważnego zajęcia się problemem dzikich wysypisk śmieci.

Stowarzyszenie Nasze Miasto serdecznie zaprasza na wykład otwarty prof. Zbigniewa Mikołejki "Czego nie chcemy wiedzieć o przemocy i prześladowaniu?", który zostanie wygłoszony 21 marca (czwartek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im.M. Wańkowicza przy ul. Popiełuszki 10.

MZK Stalowa Wola od początku swego istnienia wspiera swą działalnością rozwój Stalowej Woli. Efektem działalności spółki jest między innymi nowoczesna infrastruktura wodno - kanalizacyjna czy nowoczesny system gospodarki odpadami oraz coraz bardziej zmieniający się transport publiczny. Zapewnia ona mieszkańcom nie tylko sprawne i efektywne świadczenie usług, ale poprzez racjonalną gospodarkę i nowoczesne technologie zdrowe i bezpieczne korzystanie z otaczającego nas środowiska.

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 12 lutego 2019 uchylająca w całości decyzję prezydenta o nieudzieleniu informacji poniesionych w związku z koncertem TVP.

Spada liczba urodzeń dzieci w naszej gminie. Jak dowiadujemy się w ostatnich dniach z lokalnych mediów Stalowa Wola zamknęła 2018 r. na minusie. W zeszłym roku na świat przyszło 664 obywateli miasta. Dla porównania w 2017 w USC zarejestrowano 775 dzieci. Analizując sytuację wstecz warto wspomnieć, że w 2015 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano narodziny 671 dzieci, to o 171 mniej niż w roku 2014.

Idea narodziła się znacznie wcześniej. Dojrzewała powoli aż w końcu stowarzyszenie zostało założone.

Za nami konkurs recytatorski pod hasłem „Galicja dla Niepodległej”, który odbył się 27 kwietnia w Spółdzielczym Domu Kultury. Wzięli w nim udział uczniowie z klas V-VII szkół podstawowych. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Celami były: popularyzacja poezji patriotycznej, rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa.

9 września 2018 roku odbył się rajd rowerowy "Nasz region - nasza historia" zorganizowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem "Rowerzyści ze stali".

Fakt #1

Fakt #2

Fakt #3

Fakt #4